UUTISET JA BLOGIT

Blogisarja, osa 5: Kuivaus nostaa luiden jalostusarvon 100 % – luut liha- ja kalaproteiiniksi

Kai Iiskola | 18.5.2016 14:54

Sarjan edelliset osat ovat käsitelleet luiden arvonnousua liemiliiketoiminnan näkökulmasta: olemme esitelleet luuliemien ja kastikkeiden valmistusprosessin ja liemilinjaston moduulilaitteet, eläinrasvan käsittelyn, linjaston automaatiojärjestelmän sekä viimeksi linjaston asennuksen valmiusasteen.

Tässä osassa siirrymme luiden kuivausmenetelmään, joka on toinen merkittävä luiden arvoa nostava prosessi elintarviketeollisuuden luusivuvirtojen kokonaishallinnassa. Luiden kuivaus kasvattaa luiden jalostusarvon 100 prosenttiin kun luut käsitellään eri kuivajakeiksi, kuten valkuaispitoiseksi kuivaproteiiniksi, samalla kun elintarviketehtaan luujätemäärät vähenevät minimiin.

SHS_Dryer_Unit.jpg

SHS kuivainlaitteisto

Coction tarjoama SHS kuivain perustuu suomalaiseen patentoituun kuivausteknologiaan. Kuivauslaitteisto soveltuu elintarviketehtaiden luusivuvirtojen ja muiden sivujakeiden lisäksi myös muiden teollisuuden alojen käsittelyprosesseista syntyvien, hankalasti prosessoitavien materiaalivirtojen, kuten jätevesilaitosten ja puunjalostusteollisuuden lietteiden kuivaukseen ja edelleen kuivattujen materiaalien teolliseen jatkojalostukseen.

Luiden käsittelyyn soveltuvia kuivainlaitteita voidaan rakentaa eri kokoisia kapasiteettivaatimusten mukaisesti. Kapasiteetti riippuu siitä, kuinka paljon kuivausprosessissa halutaan poistaa vettä tunnissa. Haihdutusteho voi vaihdella 10-4000 kg vettä/tunti.

SHS kuivauslaitteisto on itsenäinen laitekokonaisuus, jonka asiakas voi hankkia joko yksittäisenä laitteistona teollisuusjakeiden käsittelyyn tai yhdistettynä Coctio liemi- ja kastikelinjastoon keittoprosessin jälkeisen luujäännöksen kuivaukseen ja jatkojalostukseen.

1600 litraa vettä haihduttavan kuivaimen toimitus asiakkaalle syksyllä 2016

Paraikaa rakennamme 1600 litraa vettä tunnissa haihduttavaa kuivainlaitteistoa suomalaiselle lihateollisuuden sivutuotteita jalostavalle yhtiölle. Kuivaimen luovutus asiakkaalle on alkusyksyllä 2016. Tiedotamme kuivaintoimituksesta tarkemmin kesän aikana.

Kuinka SHS kuivausmenetelmä toimii?

Luiden (tai minkä tahansa muun kuivattavan teollisuusjakeen) kuivausteknologia perustuu tulistetun höyryn käyttöön kuivauksessa, josta myös termi SHS (superheated steam) juontaa juurensa.

Kuivainlaitteisto ja kuivausmenetelmä on hyvin yksinkertainen toimintatavoiltaan:

  1. Kuivattavat tuotteet syötetään jatkuvatoimiseen, alipaineessa toimivaan kuivauskammioon.
  2. Kammiossa tuote lämpökäsitellään tulistetun höyryn avulla kiehumispisteeseen, jolloin poistettava vesi haihtuu tuotteesta.
  3. Kuivunut tuote siirtyy kammion kuivaan päähän ja johdetaan esimerkiksi varastosiiloon jatkokäsittelyä varten.

Haihtunut vesi tulee kuivausprosessista ulos 90-asteisena lauhdevetenä, joka voidaan käyttää uudelleen tehtaan muissa teollisissa prosesseissa tai esimerkiksi hyödyntää kaukolämmön tuotannossa.

Koska kuivausprosessi tapahtuu alipaineessa, järjestelmän sisään ei muodostu ilmaa, vaan ainoastaan höyryä, jolloin prosessissa ei ole palo- ja räjähtämisvaaraa. Prosessista ei muodostu myöskään hajuhaittoja.

Luiden kuivauksen käyttökohteet lemmikki-eläinruoissa, elintarvikkeissa sekä rehu- ja lannoiteteollisuudessa

Kuivauksen jälkeen luulihaseos erotetaan toisistaan. Sekä liha- että luujae on helppo jatkokäsitellä useiksi käyttöhyödykkeiksi markkinoille.

Lihajae puristetaan noin 5 millimetrin kokoiseksi raemaiseksi kuivaproteiiniksi. Riippuen käytetäänkö kalan perkuujakeita vai teuraseläinten luita, lopputuloksena saadaan valkuaispitoista liha- tai kalaproteiinia, joka korkean proteiinipitoisuutensa vuoksi on erinomainen raaka-aine lemmikkieläinten kuivaruokiin. Liha- ja kalaproteiini soveltuu myös elintarviketeollisuuden raaka-aineeksi, sillä kuivausmenetelmä on erittäin hygieeninen. Lisäksi ruostumattomasta teräksestä valmistetut laitteet täyttävät elintarvikevalmistuksen terveys- ja turvallisuusvaatimukset, jolloin kuivaproteiinin käyttö ihmisravinnon raaka-aineena on erittäin turvallista. 

Kuivattu lihajae lihaproteiiniksi lemmikkien kuivaruokiin
Kuivattu lihajauhe luista Kuivattu lihajauhe on erinomainen lemmikkieläinruoan raaka-aine

Jäljelle jäänyt luujae voidaan edelleen murskata ja jauhaa luujauheeksi, joka voidaan hyödyntää ravinnerikkaana turkiseläinten rehuna ja lannoitevalmisteina.

Murskattu luujae lannoitteeksi
Kuivattu ja murskattu luujauhe - Coctio SHS kuivausmenetelmä luille ja muille sivujakeille Luujauhe on erinomainen raaka-aine lannoitetuotteille

 

Lisätietoa kuivausmenelmästä ja kuivaimesta (avautuu englanninkielinen pdf):

Lue lisää SHS kuivausmenetelmästä ja kuivaimesta >>

Aiheet: Liemi- ja kastikelinjastot sekä prosessilaitteet, Liiketoimintakonsepti elintarviketeollisuudelle, Blogisarja: Uutta liiketoimintaa luusivuvirrasta, SHS kuivausmenetelmä ja kuivainlaitteisto

Pysy ajan tasalla Coction palveluista ja tapahtumista seuraamaalla uutisiamme ja blogipostauksiamme!  Jaamme täällä kattavasti tietoa Coctio liemi- ja kastikelinjastojen ja -tehtaiden rakentamisesta ja toimituksista sekä tapahtumistamme. Kirjoitamme myös globaalista luuliemitrendistä ja -markkinoista. Uusimmat blogit saat helposti RSS-syötteenä tai tilaamalla uutiset suoraan sähköpostiisi.

Tilaa sähköpostiin

 

Coctio RSS Coctio_RSS_Feed 

Viimeisimmät blogit: